Om kurset

shutterstock_237302122

 • Fire helgesamlinger på hotell i Salten
 • En ettermiddagssamling og en heldags avslutningssamling
 • Veiledning fra det lokale næringsapparatet i hver kommune
 • Veiledning fra bedriftsrådgivere i Næringsutvikling AS

Samlingene går fra lørdag klokken 10:00 til søndag klokken 14:00 og deltakeravgiften er på 4 000 kroner pr. person som deltar. Det dekker samlinger, undervisningsmateriell og veiledning. Noen kommuner dekker deltakeravgift etter fullført program. Dette må den enkelte ta opp med lokal veileder.

TEMA

 • Forretningsutvikling
 • Forretningsidé og mål
 • Produkter og markeder
 • Markedsundersøkelse
 • Markedsføring, digitale media, design og salg
 • Selskapsform
 • Finansiering og budsjetter
 • Nettverksbygging

shutterstock_124904123ARBEIDSFORM OG VEILEDNING

 • Du utvikler din egen forretningsplan basert på egen idé
 • Plenumsundervisning og oppgaveløsning på samling
 • Gründergrupper med veileder mellom samlingene
 • Individuell veiledning mellom samlingene
 • Premiering av beste forretningsplan.

 

MÅL

 • Å bygge kompetanse for bedriftsetablering
 • Skape lønnsomme bedriftsetablering
 • Etablere nettverk
 • Utvikle egen trygghet innenfor bedriftsetablering
 • Finne mulige finansieringsordninger for etablering

Start Opp Salten henvender seg også til innvandrere som ønsker å etablere eget foretak. Det kreves gode norskkunnskaper for å delta, samt noe kjennskap til og erfaring fra arbeidslivet.

Søknadsskjema finner du her

Reklamer